VOG digitaal aanvragen

Heb je een VOG nodig? Tegenwoordig kan je je VOG digitaal aanvragen via een intermediair. Dit heeft als voordelen dat je niet zelf naar de gemeente hoeft en de aanvraag is binnen korte tijd geregeld. Het scheelt je vooral veel tijd. DE VOG is jouw intermediair om je VOG aan te vragen bij Dienst Justis.

Wat is een VOG of te wel Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een officieel document dat aantoont dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor een specifiek doel, zoals werk, vrijwilligerswerk of bepaalde vergunningen. Het VOG wordt door de overheid uitgegeven nadat zij een grondige screening van je justitiële verleden hebben verricht.

Wanneer heb je een VOG nodig?

Hoewel de VOG niet voor iedereen verplicht is, zijn er verschillende situaties waarin het essentieel kan zijn om er een te hebben. We doorlopen hier een aantal situaties

Werk en loopbaan

Veel werkgevers vragen om een VOG bij sollicitaties, vooral voor functies die betrekking hebben op vertrouwelijke informatie, werken met kinderen, ouderen of mensen met een beperking, of in de financiële sector. Ook voor banen in het onderwijs, de gezondheidszorg, de kinderopvang en de beveiliging is een VOG vaak verplicht om de veiligheid van cliënten, patiënten of studenten te waarborgen.

Het toont aan dat je geen strafblad hebt dat relevant kan zijn voor de functie waarvoor je solliciteert.

Vrijwilligerswerk

Net als bij betaalde banen kan ook voor vrijwilligerswerk een VOG vereist zijn, vooral als het werk direct contact met kwetsbare groepen of vertrouwelijke informatie met zich meebrengt. Dit geldt bijvoorbeeld voor sportclubs, jeugdorganisaties en buurtinitiatieven.

Verkrijgen van vergunningen

Sommige beroepen en activiteiten vereisen specifieke vergunningen waarvoor een VOG nodig kan zijn als onderdeel van de aanvraagprocedure. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor het exploiteren van een horecazaak of het bezitten van vuurwapens.

VOG digitaal aanvragen

Adoptieprocedures

Bij het adopteren van een kind kan een VOG worden gevraagd om de geschiktheid van jou als adoptieouder te beoordelen. Dit is om ervoor te zorgen dat het kind in een veilige en stabiele omgeving wordt geplaatst.

Overige doeleinden

Naast de genoemde situaties kan een VOG ook nodig zijn voor andere doeleinden, zoals het aangaan van bepaalde leningen, het lid worden van bepaalde beroepsverenigingen of het huren van een huis.

Wat gebeurt bij een VOG digitaal aanvragen?

VOG digitaal aanvragen houdt in dat je, je aanvraag digitaal indient via een intermediair zoals bijvoorbeeld DE VOG. Je verstrekt enkele persoonlijke gegevens en informatie over de reden voor de aanvraag. Vervolgens beoordeeld de Dienst Justis je aanvraag. Als er geen strafbare feiten zijn die relevant zijn voor het beoogde doel, wordt de VOG afgegeven.